Jag har ett problem. screen, som i övrigt är ett alldeles utmärkt program, spelar inte riktigt som jag vill när det gäller utf-8.

För att få det att fungera som jag vill när jag startar upp en screen på en maskin får jag göra så här:

  1. Sätt den lokala terminalen i läge att prata ISO-8859-1
  2. ssh:a till den andra maskinen.
  3. starta screen
  4. sätt upp en del fasta fönster.
  5. Koppla ifrån screen: C-A d
  6. Logga ut från maskinen.
  7. Sätt om den lokala terminalen att prata UTF-8.
  8. ssh:a till den andra maskinen.
  9. starta screen -Ur

Sen verkar allt fungera som det vill, bara man återansluter med -U till screen.